قوانین و مقررات پورتال شرکت شفا گستر آرشیدا

شرایط و ضوابط عمومی

1. پورتال شرکتی شرکت شفا گستر آرشیدا بر اساس مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران، جرایم اینترنتی و قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت میکند. کاربر ضمن استفاده از پورتال شرکتی، متعهد میشود که از کلیه قوانین و مقررات پورتال آگاهی کامل دارد .

2. کلیه حقوق محتوای موجود در سایت محفوظ است و استخراج یا کپی از هر یک از بخش های سایت تنها با کسب اجازه رسمی شرکت شفا گستر آرشیدا میسر است. همچنین هرگونه سوء استفاده از نام شرکت شفا گستر آرشیدا یا شرکت شفا گستر آرشیدا یا استفاده از نام های مشابه که شبهه مشابهت و تطابق را ایجاد نماید ممنوع است و در صورت وقوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مورد پیگرد قرار می گیرد.

3. کلیه اطلاعات شخصی کاربران در پورتال شرکتی به جز برای مراجع قانونی ذیصلاح که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده باشد کاملاً محرمانه و محفوظ است و شرکت شفا گستر آرشیدا تمام تلاش خود را برای محافظت از اطلاعات شخصی کاربران به عمل می آورد. به همین منظور همه تلاشها برای نفوذ یا تخریب پورتال مورد پیگری قرار می گیرد و در صورت لزوم از طریق مراجع قانوی ذی صلاح اقدام و مورد پیگرد قرار می گیرد.

4. کلیه اطلاعات وارد شده در پورستال شرکتی توسط کاربران باید بصورت صحیح در سامانه وارد شود و در صورت عدم اعتبار و صحت آنها مسئولیت عواقب احتمالی بعدی بر عهده وارد کننده اطلاعات است.